Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Több mint 1600 katekumen fog megkeresztelkedni Húsvét éjszakáján MalajziábanVissza a listához

2023. március 21.

A keresztelendők nevét felírták a „Kiválasztottak könyvébe”, ezzel jelezve a szentség felvételéhez vezető út utolsó szakaszát, amikor majd teljes jogú tagjai lesznek az egyházközségi közösségnek.
A Kuala Lumpur-i egyházmegye 34 plébániájáról 463 jelölt gyűlt össze a Szent Család templomban február 26-án, hogy részt vegyen a kiválasztás szertartásán, melyet Julian Leow érsek vezetett.
Az érsek megköszönte a katekumeneknek a buzgóságukat, hogy jobban meg akarják ismerni a hitet az utolsó két év bajai és nehézségei ellenére. Emlékeztetett az Úr ígéretére: „én Istenetek leszek, ti meg az én népem lesztek” (Jer 7,23).
Penang egyházmegyében a Szentlélek katedrális tele volt, mikor Sebastian Francis püspök többnyelvű misét celebrált a 128 katekumennek, akik 12 plébániáról, illetve az egyházmegye északi esperességeiből jöttek.
A püspök kifejezte örömét afelett, hogy együtt lehet velük és azt mondta nekik:
„Ti Krisztus szívében vagytok”. A nagyböjt fő parancsai (ima, böjt, alamizsna) hangsúlyozása mellett emlékeztette a jelenlévő katekumeneket, hogy ők „Jézus Krisztus tanítványai”, arra buzdítva őket, hogy „ne féljenek”. A püspök hangosan szólította őket a nevükön, „Isten hívását” juttatva eszükbe, és azt mondta: „Katekumenek, ezennel a kiválasztottak tagjaivá nyilvánítalak benneteket, hogy bevezethesselek benneteket a szent titkokba Húsvét Vigíliáján”.
A püspök örömmel jelentette be, hogy Malajzia több városában is lesz keresztelés Húsvét vigíliáján, és biztosította a kakekumeneket, hogy mindenkiért egyenként imádkozik mindennap egészen Húsvétig.
Malajzia borneoi tartományában a Kota Kinabalu érsekség 789 katekument fogadott be a szertartás alatt, melyet John Wong érsek celebrált a Szent Szív katedrálisban. A katekumenek nyilvánosan kimondták óhajukat, hogy szeretnének megkeresztelkedni, és nevüket beírták a plébániai könyvbe.
Az érsek emlékeztette a katekumeneket, hogy kövessék Jézust, figyeljenek a Szentlélek szavára, és arra hívta Isten népét, papokat, szerzeteseket és laikusokat, hogy imádkozzanak és tegyenek tanúságot hitükről, hogy elterjedjen Isten Igéje.

(Fides)