Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Szent Péter Apostol Műve

Szent Péter Apostol Műve

A Szent Péter Apostol Műve elsődleges célja, hogy a misszióval kapcsolatban hangsúlyozza az apostoli jelleg fontosságát és szükségességét valamennyi egyházban annak érdekében, hogy a helyi szellemi és kulturális környezetben képezze saját szerzeteseit, és különösen saját felszentelt papjait. A Mű által támogatott segítség nem pusztán gazdasági jellegű, hanem az imában és a hit által megihletett életben gyökerezik.

Alapítói: Jeanne Bigard asszony (1859-1934), és édesanyja, Stephanie
Hivatalos alapítás: 1889. 
XIII. Leó pápa „Ad extremas Orientis” című enciklikájában minden kereszténynek ajánlja ezt a Társaságot,
XI. Pius pápa pedig 1922. május 3-án „pápai” címmel ismeri el.